تبلیغات
پیش بینی فوتبال
دهکده ترفند دهکده ترفند - تغییر نامRecycle Bin
 

تغییر نامRecycle Bin

نویسنده: Mohaddeseh موضوع: کامپیوتر، 

 

این هم یک ترفند دیگر:

         

شما با رفتن به آدرس زیر می توانید نام سطل آشغال ویندوز خود را عوض کنید

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache

 

رفته سپس با زدن F3 واژه recycle bin را سرچ کرده وروی ان کلیک کنید و نام آنرا تغییر دهید

 

() نظرات

پیش بینی فوتبال
پیش بینی فوتبال